Welcome to Evernet User Manual on To 23.11.2017 [14:46 UTC]

Parhaat AT-komennot

tulosta

Hyödyllisimmät AT-komennot mobiililaajakaistasovelluksissa

Tällä sivulla on mobiiliverkon modeemien hyödyllisimmät AT-komennot selitettynä lyhyesti esimerkkien avulla. Aikaisempien kappaleiden avulla löydettyjä tapoja antaa komentoja voi kokeilla tämän sivun avulla käytännössä.

ATEx — komentojen kaiutus

Laitteesta ja ohjelmistosta riippuen komennot saattavat jäädä näkymättömiin tai näkyä tuplana. Tällä komennolla voidaan määrittää komentojen paikallinen kaiutus (Local Echo) päälle tai pois
ate1
  |
  Komentojen kaiutus
   - 0 = pois päältä
   - 1 = päällä 

ATI — modeemin yleistiedot

Tämä komento tulostaa perustiedot modeemista.
ati
Manufacturer: huawei
Model: E169
Revision: 11.314.11.00.00
IMEI: 359638010412314
+GCAP: +CGSM,+DS,+ES
OK

AT+Gxx -ryhmä ja AT+HVER — modeemin tarkemmat tiedot

AT+GMI - valmistaja:
at+gmi
huawei
OK

AT+GMM - modeemin malli:
at+gmm
E169
OK

AT+GMR - versiotiedot:
at+gmr
11.314.11.00.00
OK

AT+GSN - sarjanumero:
at+gsn
359638010412314
OK

AT^HVER - hardware-versio:
at^hver
^HVER:"CD57TCPU"
OK

AT+CLAC — tuetut AT-komennot

Kaikki modeemin tukemat komennot saadaan esiin tällä komennolla.
at+clac
+clac:&C,&D,&E,&F,&S,&V,&W,E,I,L,M,Q,V,X,Z,T,P,\Q,\S,\V,%V,D,A,H,O,S0,
S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9,S10,S11,S30,S103,S104,+FCLASS,+ICF,+IFC,
+IPR,+GMI,+GMM,+GMR,+GCAP,+GSN,+DR,+DS,+WS46,+CLAC,+CCLK,
+CBST,+CRLP,+CV120,+CHSN,+CSSN,+CREG,+CGREG,+CFUN,+GCAP,
+CSCS,CSTA,+CR,+CEER,+CRC,+CMEE,+CGDCONT,+CGDSCONT,
+CGTFT,+CGEQREQ,+CGEQMIN,+CGQREQ,+CGQMIN,+CGEQNEG,
+CGEREP,+CGPADDR,+CGCLASS,+CGSMS,+CSMS,+CMGF,+CSAS,
+CRES,+CSCA,+CSMP,+CSDH,+CSCB,+FDD,+FAR,+FCL,
+FIT,+ES,+ESA,+CMOD,+CVHU,+CGDATA,+CSQ,+CBC,+CPAS,
+CPIN,+CMEC,CKPD,+CGATT,+CGACT,+CGCMOD,+CPBS,
+CPBR,+CPBF,+CPBW,+CPMS,+CNMI,+CMGL,+CMGR,+CMGS,
+CMSS,+CMGW,+CMGD,+CMGC,+CNMA,+CMMS,+FTS,+FRS,
+FTH,+FRH,+FTM,+FRM,+CHUP,+CCFC,+CCUG,+COPS,+CLCK,
+CPWD,+CUSD,+CAOC,+CACM,+CAMM,+CPUC,+CCWA,
+CHLD,+CIMI,+CGMI,+CGMM,+CGMR,+CGS,CPNN

AT+CMEE - virheilmoitusten muodon määritys

Tämä komento asettaa päätelaitteeseen liittyvien eli CME-virheilmoitusten muodon.
at+cmee=1
    |
     CME virheilmoituksen formaatti
     - ? = tilan kysely
     - =0 = pelkkä "ERROR"
     - =1 = numeerinen virhekoodi
     - =2 = numeerinen ja sanallinen virheilmoitus

CME- ja CMS-virhekoodit

AT&V — asetusten tulostus

Tällä komennolla tulostuu kaikki modeemin asetuksiin liittyvät komennot parametreineen.
at&v
&C: 1; &D: 2; &E: 0; &F: 0; &S: 0; &W: 0; E: 1; L: 0; M: 0; Q: 0; V: 1;
X: 0; Z: 0; \Q: 3; \S: 0; \V: 0; S0: 0; S2: 43; S3: 13; S4: 10; S5: 8;
S6: 2; S7: 50; S8: 2; S9: 6; S10: 14; S11: 95; S30: 0; S103: 1; S104: 1;
+FCLASS: 0; +ICF: 3,3; +IFC: 2,2; +IPR: 115200; +DR: 0; +DS: 0,0,2048,6;
+WS46: 12; +CBST: 0,0,1;
+CRLP: (61,61,48,6,0),(61,61,48,6,1),(240,240,52,6,2);
+CV120: 1,1,1,0,0,0; +CHSN: 0,0,0,0; +CSSN: 0,0; +CREG: 0; +CGREG: 0;
+CFUN:; +CSCS: "IRA"; +CSTA: 129; +CR: 0; +CRC: 0; +CMEE: 0; +CGDCONT: (1,"IP","internet","0.0.0.0",0,0)
; +CGDSCONT: ; +CGTFT: ; +CGEQREQ: (1,2,0,0,0,0,2,0,"0E0","0E0",3,0,0),(2,2,0,0,0,0,2,0,"0E0","0E0",3,0,0),
(3,2,0,0,0,0,2,0,"0E0","0E0",3,0,0),(4,2,0,0,0,0,2,0,"0E0","0E0",3,0,0),(5,2,0,0,0,0,2,0,"0E0","0E0",3,0,0),
(6,2,0,0,0,0,2,0,"0E0","0E0",3,0,0),(7,2,0,0,0,0,2,0,"0E0","0E0",3,0,0),(8,2,0,0,0,0,2,0,"0E0","0E0",3,0,0),
(9,2,0,0,0,0,2,0,"0E0","0E0",3,0,0),(10,2,0,0,0,0,2,0,"0E0","0E0",3,0,0),(11,2,0,0,0,0,2,0,"0E0","0E0",3,0,0),
(12,2,0,0,0,0,2,0,"0E0","0E0",3,0,0),(13,2,0,0,0,0,2,0,"0E0","0E0",3,0,0),
14,2,0,0,0,0,2,0,"0E0","0E0",3,0,0),(15,2,0,0,0,0,2,0,"0E0","0E0",3,0,0),(16,2,0,0,0,0,2,0,"0E0","0E0",3,0,0)
; +CGEQMIN: ; +CGQREQ: ; +CGQMIN: ; ; +CGEREP: 0,0; +CGCLASS: "A";
+CGSMS: 1; +CSMS: 0; +CMGF: 0; +CSAS: 0; +CRES: 0;
+CSCA: "+358447983500",145; +CSMP: ,,0,0; +CSDH: 0; +CSCB: 0,"","";
+FDD: 0; +FAR: 0; +FCL: 0; +FIT: 0,0; +ES: ,,; +ESA: 0,,,,0,0,255,;
+CMOD: 0; +CVHU: 1; ; +CPIN: ,; +CMEC: 0,0,0; +CKPD: 1,1; +CGATT: 1;
+CGACT: 0; +CPBS: "SM"; +CPMS: "SM","SM","SM"; +CNMI: 0,0,0,0,0;
+CMMS: 2; +FTS: 0; +FRS: 0; +FTH: 3; +FRH: 3; +FTM: 96; +FRM: 96;
+CCUG: 0,0,0; +COPS: 0,2,""; +CUSD: 0; +CAOC: 1; +CCWA: 0; +CCLK: "";
+CLVL: 2; +CMUT: 0; +CPOL: 0,2,"",0,0,0; +CPLS: 0; +CTZR: 0; +CTZU: 0;
+CLIP: 0; +COLP: 0; +CDIP: 0; +CLIR: 0; ^PORTSEL: 0; ^CPIN: ,;
^ATRECORD: 0; ^FREQLOCK: 13368932,12531980; ^CVOICE: 0; ^DDSETEX: 0
OK

ATZ — modeemin resetointi oletusasetuksiin

Tämä komento palauttaa käyttäjän oletusasetukset.
atz
OK

AT+CPIN — PIN-koodin syöttö

Tällä komennolla kysytään SIM-kortin PIN- tai PUK-koodin kyselytilaa tai syötetään PIN- tai PUK-koodi
at+cpin=0000(,0000)
    |   |
    |   Uusi PIN-koodi (PUK:n jälkeen)
    |    - ,xxxx = uusi PIN-koodi
    |
     PIN koodi (tai PUK-koodi)
     - ? = tilan kysely
     - =xxxx = PIN-koodi
     - =yyyyyyyyy = PUK-koodi

Esimerkki, kysely ja koodin syöttö:
at+cpin?
+CPIN: SIM PIN
OK

at+cpin=1234
OK

Tyypilliset vasteet:
- READY = PIN koodi annettu OK tai kysely ei päällä
- SIM PIN = odotetaan PIN-koodia
- SIM PUK = odotetaan PUK-koodia
- ERROR = väärä PIN, tai PIN-koodi jo annettu OK

AT+CSQ — antennisignaalin laatu

Tämä komento kertoo antennisignaalin laadun käytössä olevassa verkossa. (Esim jos olet rekisteröityneenä 2G-verkkoon, lukema on eri kuin 3G-verkossa.)
Bittivirhenäyttö ei tyypillisesti ole käytössä. Ainoa modeemi, jossa allekirjoittanut on nähnyt myös bittivirhenäytön toimivan, on Siptune LM-75, siinäkin vain 3G-puolella ja standardista poikkeavalla asteikolla.

at+csq
+CSQ: 17,99
   | |
   |  Bittivirhesuhde (0-7, pienempi = parempi, 99 = ei tuettu) 
   |
    Signaalin voimakkuus (RSSI)

Asteikon selitys täällä. (Ks. RSSI-sarake)

AT+CGDCONT — datapalvelu-contextin määrittely

Yhteyden muodostuksessa (ATD-komento, alempana) oletuksena käytettävät asetukset eli ns. PDP context määritellään tällä komennolla.
AT+CGDCONT=1,"IP","internet"
      | |  |
      | |   yhteyspisteen nimi (APN)
      | |
      |  Protokolla, yleensä IP 
      | 
      PDP-contextin numero

Asetusten kysely:
at+cgdcont?
+CGDCONT: 1,"IP","internet","0.0.0.0",0,0
OK

Contexteja voidaan luoda useampi, jolloin pelkällä ATD-komennon numerovalinnalla voidaan valita käytettävä yhteys. Tämä on kätevä, jos liittymää vaihdetaan usein

VINKKI! Hankalasti löytyvä tieto on, kuinka poistetaan ylimääräinen PDP contexti. Erillistä poistokomentoa ei oppaista löydy, vaan tuhoaminen tehdään luontikomennolla jättäen määrittelyt tyhjäksi, esim. AT+CGDCONT=2.

ATD - numeron valinta

ATD on vanha tuttu numeron valintakomento, jota käytetään myös pakettidatayhteyden muodostukseen. Tässä yhteydessä numero on aina *99#. Numeron perään voidaan myös määritellä käytettävä PDP context (määritellty +CGDCONT:lla) muodossa *99***1#.
atd*99#
CONNECT

AT^SYSINFO — datapalvelun tila

at^sysinfo
^SYSINFO:2,3,0,5,1,,4
     | | | | |
     | | | | SIM-kortin tila
     | | | |  - 0 = ei käytettävissä
     | | | |  - 1 = SIM OK
     | | | |  - 255 = ei korttia, tai PIN-lukittu
     | | | |
     | | | Verkkotekniikka
     | | |  - 0 = ei verkossa
     | | |  - 3 = GSM/GPRS-tila 
     | | |  - 5 = WCDMA-tila
     | | |
     | | Verkkovierailun tila
     | |  - 0 = kotiverkossa
     | |  - 1 = vieraassa verkossa (roaming)
     | | 
     | Käytettävissä olevat datapalvelut
     |  - 0 = ei verkkoa
     |  - 1 = Piirikytkentäinen verkko (HSCSD)
     |  - 2 = Pakettikytkentä (GPRS/WCDMA)
     |  - 3 = Sekä piiri- että pakettikytk. palvelut
     |  
     Palvelun tila
      - 0 = ei verkossa
      - 1 = rajoitettu palvelu
      - 2 = datapalvelu OK
      - 3 = aluerajoitettu palvelu
      - 4 = virransäästötila


AT^SYSCONFIG — radioverkkotekniikan valinta

Tällä komennolla voidaan määrätä käytettävä radiotekniikka. Modeemi voidaan pakottaa joko 2G:hen tai 3G:hen, tai asettaa valinta automaattiseksi halutussa järjestyksessä.

Huom! Tämä asetus säilyy modeemin muistissa virtakatkosten ja toiseen laitteeseen vaihdon yli.
at^sysconfig=2,2,1,2
       | | | |
       | | | Piiri- vs pakettiverkko
       | | |  - 0 = piirikytkentäinen (HSCSD)
       | | |  - 1 = pakettikytkentäinen (GPRS/WCDMA)
       | | |  - 2 = piiri- ja pakettikytkentä
       | | |  - 3 = mikä tahansa
       | | |  - 4 = ei muutosta nykyiseen arvoon
       | | |
       | | Roaming-tuki
       | |  - 0 = ei tuettu
       | |  - 1 = tuettu
       | |  - 2 = ei muutosta nykyiseen arvoon
       | |
       | Verkon hakujärjestys, jos automaattinen (eli edell. param. = 2)
       |  - 0 = automaattinen
       |  - 1 = ensin GSM, sitten WCDMA
       |  - 2 = ensin WCDMA, sitten GSM
       |  - 3 = ei muutosta nykyiseen arvoon
       |
       Verkkotekniikan valinta
        - 2 = automaattinen
        - 13 = vain GSM
        - 14 = vain WCDMA
        - 16 = ei muutosta nykyiseen arvoon

AT+COPS — operaattorin/palvelun valinta ja määritykset

Tämä komento näyttää tai muuttaa operaattorivalinnat.

Kysely:
at+cops?
+COPS: 0,2,"24412",2
    | | |   |
    | | |    2 = nykytila
    | | |
    | |  Operaattori
    | |  - muoto valittavissa "Formaatti"-parametrilla
    | |
    | Formaatti
    |  - 0 = pitkä tekstimuoto
    |  - 1 = lyhyt tekstimuoto
    |  - 2 = maa- ja verkkokoodi
    |
    Verkon valinta
     - 0 = automaattinen
     - 1 = pakotettu
     - 2 = poistu verkosta
     - 3 = ainoastaan formaatin asetus
     - 4 = pakotettu/automaattinen (jos oper. ei löydy, valitaan automatiikka)


Vinkki! Tällä komennolla voi lukita modeemin kotiverkkoon esim. rajaseuduilla ulkomaan verkkojen vahingossa käytön estämiseksi. Esimerkki:
- muutetaan operaattorin formaatti nimeksi
- varmistetaan käytössä oleva verkko
- pakotetaan kotiverkkoon
- katso myös komento AT+CREG, joka näyttää yksinkertaisesti, onko käytössä oma vai vieras verkko

at+cops?
+COPS: 0,2,"24412",2
OK

at+cops=3,0
OK

at+cops?
+COPS: 0,0,"dna",2
OK

at+cops=1,0,"dna"
OK

(Komennon jälkeen yhteys katkeaa. Käynnistyy järjestelmästä riippuen automaattisesti uudelleen.)

Suomen yleisimmät operaattoreiden maa- ja verkkokoodit:

MCCMNCOperaattori
24403Telia Sonera, Tele Finland
24405Elisa, Saunalahti, Ålands Mobiltelefon
24412DNA (Finnet)

(MCC=Mobile Country Code / maakoodi, MNC= Mobile Network Code / verkkokoodi)

AT+COPN — operaattoreiden nimet sekä maa- ja verkkokoodit

Tämä komento listaa operaattoreiden maa- ja verkkokoodit sekä nimet.
at+copn
+COPN: "00101","Test PLMN 1-1"
+COPN: "00102","Test PLMN 1-2"
+COPN: "00201","Test PLMN 2-1"
+COPN: "20201","GR COSMOTE"
+COPN: "20201","GR COSMOTE"
+COPN: "20205","vodafone GR"
+COPN: "20209","GR Q-TELECOM"
+COPN: "20210","TIM GR"
+COPN: "20404","vodafone NL"
...
...

AT+CGREG, AT+CREG — verkkoon rekisteröitymisen tila


Tämä komento näyttää tietoja rekisteröitymisestä verkkoon. Ennen tulostuskomentoa annettava arvo " 2" asettaa modeemin raportoimaan solutunnuksen. Huomaa, että komento ilmoittaa solun tunnuksen hexadesimaalisena.
at+cgreg=2
at+cgreg?
+CGREG:0,1,001F,3CA5D,5
    | | |  |   |
    | | |  |   Kytkentäteknologia (ei näy kaikilla modeemeilla)
    | | |  |   0 = GSM
    | | |  |   1 = Compact GSM
    | | |  |   2 = UTRAN
    | | |  |   3 = GSM, EGPRS
    | | |  |   4 = UTRAN, HSDPA
    | | |  |   5 = UTRAN, HSUPA
    | | |  |   6 = UTRAN, HSDPA ja HSUPA
    | | |  |   
    | | |   Solun tunnus (CI)
    | | |
    | | Sijaintialue (LAC)
    | |
    | Rekisteröinnin tila
    | 0 = Ei verkossa, ei hakemassa
    | 1 = Rekisteröitynyt kotiverkkoon
    | 2 = Hakee verkkoa
    | 3 = Pääsy estetty
    | 5 = Rekisteröitynyt vieraaseen verkkoon
    |
    CREG-tiedon lähetyksen tila
    0 = poissa 
    1 = päällä, pelkkä rekisteröinnin tila
    2 = päällä, myös sijaintitiedot

AT+CMGx -ryhmä — tekstiviestien lähetys ja käsittely


Tämän ryhmän komennoilla voi modeemilla lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä.


AT+CMGF - Tekstimoodi käyttöön

Tekstarihommat alkavat aina tällä komennolla, koska oletuksena modeemeissa on väärä, PDU-moodi päällä:
at+cmgf=1
OK

AT+CSCA - lyhytsanomakeskuksen valinta
Yleensä tämä on oletuksena oikein, mutta jos tarpeen, kysely ja asetus:
at+csca?
+CSCA: "+358447983500",145
OK

at+csca="+358xxxxxxxx"
OK

AT+CMGL - Tekstiviestien listaus

Muistissa olevat tekstiviestit listataan tällä komennolla.
at+cmgl="ALL"
     |
     Listattavien viestin tila
      - "ALL" = kaikki viestit
      - "REC UNREAD" = saapuneet lukemattomat
      - "REC READ" = saapuneet luetut
      - "STO UNSENT" = tallennetut lähettämättömät
      - "STO SENT"  = tallennetut lähetetyt"
     
+CMGL: 0,"REC READ","+358407696363",,"09/03/30,16:47:31+12"
Koetekstari
+CMGL: 1,"REC READ","+358407696363",,"09/03/30,16:48:55+12"
Toinen tekstari
OK

Edellä vastauksen muoto on viestin numero, tila, lähettäjän numero,, lähetysaika.

Huomaa, että myös tämä komento vaatii +CMGF=1 -komennon ensin, muuten vastaukseksi tulee vain "ERROR".


AT+CMGR - tekstiviestin lukeminen

Tällä komennolla luetaan valittu tekstiviesti. Paremetriksi viestin numero CMGL-tulosteesta.
at+cmgr=0
+CMGR: "REC READ","+358407696363",,"09/03/30,16:47:31+12"
Koetekstari
OK

AT+CMGS - Tekstiviestin lähetys
at+cmgs="0407696363"
>tekstiä

+CMGS: 16
OK


Numero CMGS:n jälkeen on vain sanoman viite, ja OK kertoo lähetyksen onnistumisen. Jos jokin menee pieleen, tulee ilmoitus esim. +CMS ERROR: 305. CMS-virhekoodit löytyvät täältä.

AT+CMGW ja AT+CMGS - viestin tallennus ja lähetys muistista

Näillä komennoilla voidaan tallentaa viesti valmiiksi muistiin ja lähettää sieltä. CMGW:n syntaksi on sama kuin CMGS:n ja CMSS:n ainoa parametri on lähettävän vieston numero.

AT+CMGD - Viestien tuhoaminen

Tällä komennolla voidaan tuhota muistista tarpeettomat viestit. Parametriksi annetaan vain viestin numero, esim. AT+CMGD=1.


S-rekisterit — parametreja puheluvalintaan


S-rekistereillä (tai S-parametreilla) voi asetella esimerkiksi ajastimia lähinnä numeronvalintaan liittyen, mutta mobiilidatakäytössä näillä ei juuri ole käyttöä. Modeemin alustuskomennoissa yleisesti käytetään S-parametria 0, joka määrittää automaattisen vastauksen tilan. Käytetty komento automaattivastauksen pois kytkemiseksi on ATS0=0.

Merkki- ja mallikohtaisia erityistarpeita esiintyy myös. Esimerkiksi ZTE MF636+:lle kannattaa asettaa myös carrier timeout 30 sekunniksi, eli S7=30 ja inactivity timer pois päältä, eli S30=0.

S-rekisterin voimassa olevan arvon voi tarkistaa komennolla ATS?, esim:

ats11?

095

OK


S-rekisterit on listattu esimerkiksi Wikibooks:issa.


AT+CGEQxx- ja AT+CGQxxx -ryhmät — QoS-määritykset


QoS-määrityksiin löytyy omat komentonsa, mutta verkot toistaiseksi ignooraavat nämä komennot, eivätkä asetuksistaan paljon kerro, joten näitä ei tässä vaiheessa käsitellä tämän tarkemmin. Best effort on päivän sana.


AT+CFUN — toimintamoodi / virrankulutus


Tällä komennolla voi säätää modeemin tehonkulutusta.
at+cfun=0,0
    | |
    | Resetointi moodin vaihdoksessa
    |  - 0 = vaihdos ilman resetiä
    |  - 1 = reset ennen moodin vaihtoa
    |
     Toimintamoodi
     - 0 = minimi virrankulutus
     - 1 = täysi toiminta, maksimi virrankulutus
     - 2 = sammuta radion lähetin
     - 3 = sammuta radion vastaanotin
     - 4 = sammuta molemmat radiot
     - 5-127 = varattu valmistajakohtaisiin asetuksiin


Lisätietoa

AT-komennoista on paljonkin sekalaisia dokumentteja internetissä.

Komennot modeemikohtaisesti löytyy sivulta Modeemikohtaiset komennot.

Kattava ohje sisältäen myös esimerkikisi QoS:iin liittyvät komennot on Maxonin AT-komentomanuaali


Kysymykset, kommentit ja korjaukset

Lisäkysymykset, kokemukset ja ideat yllä olevista ovat tervetulleita EUM foorumille

Voit myös käyttää Siptune.com:n yhteydenottolomaketta sähköpostipalautteen lähettämiseen.

Kommentit, kysymykset ja uudet kaverit ovat tervetulleita myös Siptunen Facebook-sivuille.
Tämän sivun avustajat: admin ja Laura .
Sivua viimeksi muutettu Torstai, 27. Toukokuuta, 2010 [07:06:14 UTC].


Etsi
:
Kirjautuminen
[ Rekisteröidy | Olen unohtanut salasanani ]
standardi | salattu
Kieli: fi
Pikaviestin